EXPRESSIE-SESSIES MET ADRIAAN

Naast het begeleiden van groepsbijeenkomsten is het ook mogelijk een individuele afspraak met mij te maken.
De aanleiding waarom jij dit wenst kan velerlei zijn.

Weet je met alles van harte welkom.