EXPRESSIE-SESSIES MET ADRIAAN

Na jarenlange ontwikkeling van mijn muzikale gave en mijn pedagogische en didactische vaardigheden, is het mij gegeven mensen kennis te laten maken met hun eigen Wezenskracht. Ik ben dankbaar een ieder te mogen begeleiden naar een groter overzicht, een bewuste kijk waardoor bezieling en oude conditionering wordt vrijgemaakt. Ik geef een ander zicht om te ervaren, om jouw werkelijke Zijn te openbaren. Je gaat thuiskomen in jezelf, in contact met het wezen die je bent. Vanuit deze diepe ervaring zal vrijheid en vreugde ontstaan. Innerlijke harmonie doet zijn intrede, waardoor wezenlijk innerlijk contact van het ZIJN zich kenbaar maakt. Dat wat je echt bent, geluk, harmonie, liefde kortom de ware vreugde van het hart.

 

Naast het begeleiden van groepsbijeenkomsten is het ook mogelijk een individuele afspraak met mij te maken.
De aanleiding waarom jij dit wenst kan velerlei zijn.

Weet je met alles van harte welkom.