RELIGIOSA

Met een immer bloeiende carrière als musicus (al meer dan 40 jaar) werd gaandeweg een nieuwe ontwikkeling zichtbaar. Het begeleiden en ondersteunen van mensen niet direct gerelateerd aan een muzikale ontwikkeling, maar aan een algemene behoefte om te verdiepen, te bezinnen, te verlichten en in contact te komen met wat er innerlijk leeft. Hierdoor zijn mijn kwaliteiten breder inzetbaar en kan het een ieder dienen die hulp en ondersteuning wenst op zijn persoonlijke ontwikkelingsweg.

Hiermee werd de nieuwe naam “Musica Religiosa” geboren en is een samenwerking tot stand gekomen met Annemiek Bonekamp, oprichtster van “A way 2 love”