RELIGIOSA

Mijn ervaring met ‘Een cursus in wonderen’ heeft mij zeer geïnspireerd. Het bevat een universele waarheid die ik ten diepste herken. Het is een zoektocht naar wie je werkelijk bent. In deze zoektocht naar binnen werd ik getroffen door de illusie van angst. We hoeven nooit bang te zijn om naar binnen te kijken. Het enige wat zich daar bevindt is mijn wil… zoals de Schepper die geschapen heeft naar zijne gelijkenis. Maak contact met het deel in je dat vindt dat je altijd min of meer gelijk hebt en in je recht staat. Probeer nu in contact te komen met die plaats waar je met liefde naar jezelf kunt kijken. Je hebt jeZelf vergeten, durf naar binnen te kijken en ontmoet het licht van de waarheid.

Uit deze inspiratie is de 2-wekelijkse ontmoetingsgroep ‘Vergeten waarheid’ ontstaan, die ik in samenwerking met Annemiek Bonekamp (oprichtster van “A way 2 love”) begeleid. Wanneer jij je aangetrokken voelt tot de inhoud van ‘Een cursus in wonderen’ of behoefte hebt aan verdieping ben je van harte welkom om deel te nemen.

Zie voor meer informatie Away2love.